حساسیت به پروتئن گاوی


#1

سلام
من بچه ام به خاطرعفونت توبیمارستان بستری شد،تشخیص دکتر این بود که حساسیت به پروتئن گاویه، ازمایشی داریم بفهمیم که حساسیته؟ازکجابفهمیم درمان شده؟


#2

سلام
آزمایش خاصی برای تشخیص حساسیت به پروتئین گاوی نداریم. ولی برای تشخیص عفونت ناشی از این حساسیت. آزمایش مدفوع داده میشه، تا شاخص های عفونت بررسی شه.

*پاسخ داده شده به پرسش شما تنها به جهت راهنمایی است و جایگزین معاینه و ویزیت توسط پزشک نمی باشد.


#3

نی نی منم همین مشکل رو داشت، دکتر بهم گفت یه مدت دیگه باید امتحان کنیم ببینیم مساله حساسیت به پروتئین گاویه یا نه. ولی انگاری آزمایش خاصی براش نیست.