خواهرشوهر


#1

سلام خانما
شوهرم خیلی خواهرشودوست داره،چون چندتا برادرن وهمین یه خواهر
طوری شده که اگرمن یه حرفی روبزنم،واون مخالف باشه شوهرم حرف خواهرشو قبول میکنه
مثلادیشب میخواستیم برنامه مسافرت بزاریم ،من دوست داشتم بریم یکی از روستاهای شمال،ولی خواهرشوهرم گفت من از بوی پهن گاو وگوسفندحالم بهم میخوره، بریم شهرمثلااردبیل
خلاصه همه حرف اونو تایید کردن،منم تااومدیم خونه عصبانی شدم،به شوهرم گفتم من نمیام
به نظرتون کاراشتباهی کرده؟
بایدباخوهرشوهرم چکارکنم،خسته ام کرده؟


#2

جانا سخن از زبان ما میگویی


#3

اگر جلو خواهر شوهرت وای نستی، زندگیت رو از دست میدی


#4

خوش بحالم که خواهر شوهر ندارم


#5

باید از الان جلوشو بگیری