رنگ بندی


#1

سلام به نظر شما برای ست کردن ،همه ی وسایل یک رنگ باشه خوبه یا از چند رنگ که به هم شبیه باشه استفاده کنیم؟