مردها گاهی وسوسه می شوند از خشمشان برای کنترل فرزند استفاده کنند


#1

:angry: مردها گاهی وسوسه می شوند از خشمشان برای کنترل فرزند استفاده کنند .

:pensive: به یاد داشته باشید اگر تربیت را با خشم پیوند بزنید، پس از آن، احساس گناه شما را وادار به دلجویی یا تغییر رفتار نسبت به فرزندتان میکند و شما نتوانستید تربیت کننده خوبی باشید پس خشمتان را کنترل کنید.

:weary: برخی مردان از ترس اینکه نتوانند تربیت کننده خوبی باشند مسئولیت تربیت را کامل به عهده همسرشان میگذارند در صورتی که اگر تلاش کنند صبوری را بیاموزند و در تربیت با همسرشان یک تیم باشند توانسته اند همسرشان را عاشق خودکنند .

:slightly_smiling_face: به جای دستور دادن دلایل درخواستتان را برای فرزند توضیح دهند (صبوری را بیاموزید)
#تربیت
به مثال زیر توجه کنید👇

پدر:علی برو تخت رو جمع کن
علی :چرا؟
پدر:چون من میگم (احساس علی ،تمایل به لجبازی)

پدر:علی برو تخت رو جمع کن
علی:چرا؟
پدر:چون اتاقت مرتب میمونه و هر کسی که اتاقت رو نگاه کنه از زندگی کردن با تو به عنوان یک فرد مرتب خوشحال میشه (احساس علی تمایل به پذیرش)