واکسن نوزاد


#1

سلام
واکسن چهارماهگی نوزاد خیلی سخته؟درد داره؟باید چیکار کنم؟


#2

بستگی به بدن نوزاد داره،یکی یه روزه خوب میشه
یکی دوروز یاسه روز
فقط باید تبشوکنترل کنی