کودک بدغذای من


#1

سلام
من یه دختره یک ساله دارم،خیلی بدغذاست،همش برای اینکه غذا بخوره قاشق به دست دنبالشم،کسی هست بچه اش این جوری باشه؟
چیکارکرده خوب شده یانه؟


#2

منم اینجوری ام، ولی شوهرم میگه نباید اینکارو کنم، میگه بزار بچه خودش بیاد غذا بخوره، نیوفت دنبالش


#3

بچه ها همینن